امام صادق(ع):

یونس ابن یعقوب از امام صادق(ع) نقل کرده که امام فرمودند:
"هر بدنی که چهل روز آسیبی به آن نرسد،ملعون و از رحمت خدا به دور است."
گفتم:واقعاً ملعون است؟! فرمودند: "بله"
امام وقتی سنگینی مطلب را بر من احساس کردند،فرمودند:
"ای یونس ،همین خراش پوست و ضربه خوردن و لغزیدن و چشم درد و مانند اینها بلا و آسیب برای بدن است،نه لزوماً مصیبت‌های بزرگ. زیرا مؤمن نزد خداوند بافضیلت‌تر و گرامی‌تر از آن است که چهل روز بر او بگذرد و خداوند گناهان او را پاک ننماید، و لو به یک غم پنهانی در دل که او نفهمد این غم از کجا به وجود آمده است".

"به خدا قسم، وقتی یکی از شماها سکه‌ها را در کف دست خود می‌شمارد و متوجه کمبود آن شده و غصه‌دار می‌شود، سپس دوباره شمارش می‌کند و متوجه می‌شود درست است، همین کوتاه و گذرا موجب آمرزش برخی گناهان اوست."
★البحار/ج76 / الوسائل/ج 7★
چه خدایه!!!
همش دنبال فرصته که گناهای ما بخشیده بشه!!!