دو زن در آمریکا همزمان وضع حمل میکنن یکی دختر یکی پسر 
به دلیل اشتباه مسولان زایشگاه نمیدونن کدوم بچه مال کیه ؛بعد به آزمایش DNA متوسل میشن.

ولی در کمال ناباوری نتیجه تست دی ان ای هردو مشابه هم بوده و 
نتونستن تشخیص بدهند که کدوم بچه مال کدوم زنه.

کسی بهشون گفت که مشکل شما رو فقط مسلمانان میتونن حل کنن 
و با یکی از علمای اسلام تماس میگیرن و ماجرا رو میگن اونم راهنماییشون میکنه و میگه
از هردو زن مقداری شیر بگیرید وبررسی کنید مقدار مواد معدنی و مغذی شیر هرکدوم بیشتر بود
اون مادر پسر و هرکدوم کمتر بود مادر فرزند دختر است.

چون (لذکر مثل حظ الانثیین)برای هر مذکر سهم دو مونث هست طبق قرآن. 
و دیدند که دقیقا همینطوریه و شیر مادری که دختر داشته موادش نصف زن دیگر است.

سبحان الله اینم از معجزات قرآن که با تکنولوژی به اثبات رسید. 
رسول الله "صلی الله علیه وسلم" میفرماید