چگونه گناه نکنیم؟؟(از استاد رائفی پور)
 

 


فایل1

 


دریافت

فایل2

 


دریافت

فایل3

 

 

غه


دریافت

فایل4

 

 

 

فایل ۵و۶

http://www.yasdl.com/68025/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-93.html


دریافت
--------------------------------------------

نماز شب


و پاسی از شب را  برای عبادت و بندگی بیدارباش....
که این {افزون بر واجب} ویژه ی توست....
امید است پروردگارت تورا {به سبب این عبادت ویژه}به جایگاهی ستوده برانگیزد....
اسراء /79

از بستر خواب برای عبادت برمیخیزند در حالی که همواره پرورگارشان را به علت بیم{از عذاب}و امید{به رحمت}میخوانند واز آنچه روزیشان دادیم انفاق میکنند/
قطعا هیچ کس نمیداند چه چیزهایی مایه خوشحالی آنان است به پاداش اعمالی که همواره انجام میدادند برای آنانن پنهان داشته اند....
سجده/16 و 17برای خواندن فواید نمازشب به لینکی که میدم برید:
http://www.hadithlib.com/chelbooks/chel/5000/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%C2%AB-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8-%C2%BB


برای خودسازی و تزکیه نفس از کجا باید شروع کرد؟؟؟!!!:
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa400کتاب جهاد با نفس؛پر از حدیثه که کمکتون میکنه!!
دریافت