دعوت به همکاری برای کار فرهنگی برای امام زمان.
تیم احتیاج به اعضای بیشتر داره...اعم از گرافیست،مترجم و ...
هرکی مایل به همکاری هست به لینک تلگرام زیر مراجعه بکنه.


@Savior1994