متن شایعه
"آقازاده ای که مشاهده میکنید نوه آیت الله مکارم شیرازی است
آقا زاده جای مهر رو پیشونیت کو اون خانم نامحرم با اون ظاهر ناشایست و اون پیک مشروب دستش واسه چی تو بقلته؟؟؟
تو مگه نباید الان تو مسجد و تکیه باشی این جور کارا حرامه حرام !!! تو که دیگه باید بهتر بدونی
میبینید اینجور کارا واسه مردم حرامه نه خودشون"

پاسخ شایعه
1. این تصویر مربوط به نوه یا هیچ یک از منسوبین آیت الله مکارم شیرازی نیست !
2. تصویر یاد شده از اکانت شخصی فردی با مشخصات ذکر شده در منبع زیر برداشته شده و با سوء نیت به ایشان منتسب شده است .
/instagram.com/ehsan 
3. صاحب این تصاویر ، در اینستاگرام خود ، موضوع را تکذیب کرده است .
/instagram.com/p/5Cn 
4. آیت الله مکارم ۷ فرزند و حدود ۱۴ نوه دارند که هیچ کدام چنین چهره یا اسمی ندارند !
5. در فضای مجازی از تصاویر خصوصی افراد سوء استفاده می شود . 
از انتشار تصاویر شخصی خود در شبکه های اجتماعی در هر قالبی خودداری کنید .